Altı cilt Mektûbâtın yâni Mektûbât-ı Rabbâni ve Mektubât-ı Mâsumiyyenin özeti bir cümledir:

"Bu yolun b
üyüklerini tanımak ve sevmek, dünya ve âhiret seâdetinin anahtarıdır."
Kuruluş Tarihi: 27 Eylül 1997
    
Son G
üncelleme: 18 Aralık 2016
Sevgili Peygamberim

Silsile-i Aliyye Büyükleri (Video)

Hikmetli Sohbetler